Det här är på riktigt…

Jag har valt att vara med i Real Case Unga idéer för framtiden och Framtidssagor.

Unga idéer för framtiden handlar om att vi ska skapa något på riktigt för framtiden. Då ska vi in till Malmö på olika träffar där vi ska få information om hur det går till och planera om vad vi ska skapa för något med personer som har gjort det innan. Vi är en liten grupp som gymnasiet som ska få hjälp av dessa. När vi väl har gjort det ska vi sen redovisa det på Malmö Live för andra som också är med i detta då vi ska tävla mot varandra.

Framtidssagor handlar om att vi ska skriva en egen sago som då ska bloggas och bli en bok på nätet. Detta kommer då handla om hållbar utveckling för framtiden.

Detta kommer bli spännande i och med vi gör något på riktigt som då ska förändra världen. Jag ser framemot att få vara med i dessa två projekten och det ska bli kul och se hur det kommer att bli.

Mer information finns här:

Framtidssagor fr�n Trelleborg – L�rande f�r h�llbar utveckling
http://framtidssagor.se
Länk
http://innocarnivalskane.se

 

Hälsningar

Elisabeth Anagnosti

Kreativt lärande av boksamtal

Vi hade ett boksamtal på svenskan där vi skulle berätta om vår bok. Vi skulle inspirera varandra genom att berätta om hur vi gör när vi läser. Därmed kan boken väcka tankar hos en som inte har läst boken. Genom att lyssna på någon annan kan ge tips på bättre arbetssätt.

Det vi lärde varandra genom boksamtalet var hur man gör ett citat. Vi blev inspirerade av varandras böcker som var boken Hungerspelen skriven av Suzanne Collin och boken The Walking Dead skriven av Robert Kirkman.

Det vi även fick lära oss och förbättra var vårt tal inför varandra. Många kan tycka det är jobbigt att tala in för någon annan då man inte känner personen och även annars då kan det även bli svårare att få ut något att säga. Vi tyckte detta gick jättebra och det beror på att vi har övat mycket och att vi var förberedda.

Vi hade som läxa att ta med en hel del fakta och skriva ner det för det hjälper en mycket då det blir som stödord. Det kan hända att man har glömt något men har man det nedskrivit så kan man kolla tillbaka. Det är något man alltid ska tänka på varje gång man ska ha boksamtal.

Hälsningar

Elisabeth, Josefin, Charlotte

 

Har du svårigheter i skolan bör du läsa denna bok!

Hej!

Nu sitter jag på Resurs och läser boken A i alla ämnen som handlar om studieteknik och ska då förklara för er vad jag tycker om denna bok och varför den är bra.

Jag tycker att denna boken är jättebra för den hjälper en att komma längre fram i skolan. Den beskriver hur man ska göra för att nå de kraven som behövs för att få ett godkänt betyg och ifall man vill nå högre. För det som har det svårare kan också nå ett högre betyg än E och då förklarar författaren hur din studieteknik ska gå till för er. Det jag har lärt mig utifrån denna boken är att man kan mer än vad man tror för jag trodde inte man kunde få A i sina ämnen när man har det svårt med det teoretiska. Sedan har jag även lärt mig hur man ska börja för att nå detta steg var man startar och var man slutar. Då är det viktigt att man vet vad studieteknik är och hur man använder det.