Kreativ design för lärande

Real Case – Lärande för hållbar utveckling

Författare: Maria Glawe (Page 1 of 31)

Vi är med och skapar en hållbar framtid för Trelleborg!

I dag har ni i olika grupper genomfört muntliga presentationer av olika real case – lärande för hållbar utveckling; InnoCarnival – ungas idéer för en hållbar framtid, Framtidssagor från Trelleborg – lärande för hållbar utveckling, Unga reportrar för ett hållbart samhälle och Remissyttrande på kommunens klimatanpassningsplan.

Det var intressant att lyssna på varierat innehåll, olika arbetsprocesser och en mångfald av reflektioner kring lärandet. Det framgick tydligt att det finns många vägar mot målet och att ni varit medskapande till lärorika och meningsfulla processer. När jag lyssnade kunde jag fånga upp många gemensamma uppfattningar; bland annat att vårt arbetssätt gör skillnad och skapar en fantastisk lärandegemenskap. Ni har utmanat er själv under läsåret, tagit risker i lärandeprocessen får att nå längre och stöttat varandra, vilket gör mig glad. Det var givande att ni lyfte fram utmaningar och berättade hur ni löste dessa på olika sätt.

Det var också spännande att vi bjöd in Anitha Ljung, klimat- och hållbarhetssamordnare i Trelleborgs kommun, som dels lyssnade på era presentationer, lämnade respons och sedan berättade om kommunal demokrati och hela arbetsprocessen med revidering av kommunens klimatanpassningaplan. Vi är också glada att Eva Chelbat, SSA-kordinator, var hos oss och lyssnade. Dessutom blev vi bjudna på Fairtradefika. 🙂

Wow, vilken värdefull respons ni alla samlat ihop genom ”two stars and a wish”- efter varje presentation. Att ge och få respons är värdefullt för utveckling inför torsdagens presentationer i mediateket i samband med Skåne Innovation Week 2018. Genom respons når vi längre i vår kunskapsutveckling! (Jag lägger in responsen i google drive till respektive grupp.)

Klicka på länkarna för mer information:

Ungdomar är med och skapar en hållbar framtid för Trelleborg

Klimatet förändras och det påverkar oss – Remissvar till klimatanpassningsplan

”Tal till nationen – mitt Sverige 2028”

Läsåret avslutas med ett Real Case som handlar om valet 2018. Redan i januari började vi samtala om valfrågor i samband med läsningen av ”En annan gryning” av Camilla Sten, därefter har vi arbetat med Internetstiftelsens digitala lektioner för att stärka den källkritiska kritiska förmågan ytterligare; bland annat genom att granska fejksidor och falska nyheter.

Ni har två uppdrag att ansvara för inför vecka 22

Under vecka 21 ska ni dels fundera ut vilken valfråga som är viktigast för er och varför och dels via Tal till nationen – mitt Sverige 2028 (SVTplay) lyssna till vad riksdagspartiernas ledare vill prioritera. Skriv gärna minnesanteckningar i dokumentet i Google Classroom.

Var beredda på reflekterande samtal i små grupper under vecka 22 eller 23!

”Jag är glad att få läsa att ni har starka åsikter och egna tankar kring boken”

Författaren Camilla Sten har skrivit ytterligare en hälsning till er och är glad att ni har starka åsikter och egna tankar kring boken. Vi har läst hennes bok dels för att utveckla er läsförståelse och dels för att stärka er läskritiska förmåga, vilket är en oerhört viktig kompetens.

Under läsningens gång har vi bland annat pratat om att texter är öppna för tolkning. Det märktes inte minst under våra boksamtal då olika tankar fick mötas. Samtidigt som vi haft fokus på handlingen har vi också studerat Camillas syfte och budskap. Vi har också talat om hur läsaren dras in som medskapare i texten och om vem som inkluderas och exkluderas i romanen. Det har varit en bok som utmanat er som läsare, vilket har varit spännande att följa. Under läsningens gång har det förutom boksamtal i klassrummet funnits möjlighet att bokprata varje vecka via Google Hangouts. Det är något vi ska fortsätta med eftersom det ger nya möjligheter att hjälpa varandra till en god läsförståelse även om vi inte fysiskt ses. Vi har också haft stor användning av tre viktiga lässtrategier som vi arbetat med i många olika sammanhang, det vill säga att göra textkopplingar; text-mig, text-världen och text-text kopplingar.

Jag läste Camillas hälsning högt under lektionen i veckan som gick, men läs gärna den själv en gång och reflektera. Kanske är det något mer ni vill skriva till Camilla?

Kicka på länken för att läsa Camillas hälsning!

Page 1 of 31

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén