Real Case – Samverkan mellan skola och arbetsliv och värdeskapande lärande

Ett av skolans viktiga uppdrag är att samverka med företag och andra aktörer som kan berika verksamheten och integrera den i det omgivande samhället. Real Case innebär att elever genomför ett uppdrag från arbetslivet ”på riktigt”. Värdeskapande lärande innebär att elever tillsammans lär sig genom att använda sina kunskaper för att skapa något värdefullt för individer utanför gruppen. När skolarbete är på riktigt blir det viktigt för eleverna!

Klicka på länkarna för mer information och exempel:

Samverkan skola arbetsliv

Berättelser som förändrar