Real Case lyfter fram verklighetsnära lärande, vilket är ett måste i dagens föränderliga samhälle. Lärmiljön Kreativ design för lärande ger elever möjlighet att lära och utveckla viktiga förmågor som behövs för vidare studier, i arbetslivet och i samhällslivet exempelvis att omsätta idéer till handling, tänka nytt och kreativt, ta risker och se möjligheter. Learning by doing är i fokus i en tillåtande miljö. I Real Case finns inga färdiga paket, istället är tänkande, kreativitet och nyskapande i fokus. Eleverna är medskapande, vilket betyder att de förväntas vara aktiva sin egen lärandeprocess, ger samtidigt stöd åt varandras lärande och skapar mervärde.

Två uppdrag – Skolarbete ”på riktigt”

Eleverna får möjlighet till att utforska författaryrket  tillsammans med entreprenören och författaren till Osynlig makt Fredrik Hansson. Syftet är att lära sig skrivandets hantverk och  ge ut en novellsamling tillsammans med årskurs 5 på Bäckaskolan i Trelleborg. Gymnasieelever och femteklassare i samarbete – ska ge ut en bok (24Trellborg).

Elever möter en entreprenör och författare för att utforska skrivandets hantverk

I novellverkstaden

Fortsätt utforska skrivandets hantverk – ”intensivskrivning”

Bloggen som mötesplats för lärande och utveckling

Eleverna får möjlighet att utforska företagande tillsammans med entreprenören som driver den ekologiska läskfabriken Sodalicious. Syftet är att ta fram en ny läsksmak och marknadsföra den.

Vi kan, vi vill och vi vågar – workshop med Sodalicious

Skola och arbetsliv möts igen

Möte med entreprenören som driver Sodalicious

En smaklig upplevelse av Caroline (elevreportage)

Ett trevligt studiebesök på Sodalicious av Johan (Elevreportage)

Studiebesök på Sodalicious av Elisabeth