I skolan, på fritiden och i kommande arbetsliv används internet som källa och verktyg därför behöver din källkritiska förmåga utvecklas. Det är viktigt att du agerar ansvarsfullt och säkert på internet (Kolla Källan, Skolverket). Vi arbetar med källkritik i undervisningen, men ta chansen att vidga kunskaperna ännu mer. Kom till föreläsningen ”Sökkritik” i Aulan – Uppmärksammad nationellt av skolverket! Ingen anmälan krävs, föreläsningen tar cirka 45 min. Läs mer här: Sökkritik och handledning populärt på gymnasiets mediatek  

NÄR? Onsdagen den 1 februari kl. 15.00

VAR? Aulan         

VEM? Skolans bibliotekarier Magdalena och Sten