Lära för livet – Studiestrategier

Lärande – En ständigt pågående process…

Oavsett vad skillnaden är mellan en genial och en vanlig hjärna är vi alla kreativa. Och genom träning och studier kan vi förbättra vår förmåga (J. Hawkins).

Under kursens gång kommer vi att samtala om målsättning och vikten av hårt arbete och uthållighet för att lyckas med studierna. Vi kommer bland annat beröra begreppet grit. Trots motgångar kämpar vi! Vi ska tillsammans synliggöra hur man lär på ett effektivt sätt. Under respektive rubrik är det fritt fram att fylla på och uppdatera information som kan hjälpa dig själv, men också andra studenter, att lyckas bättre med studierna. Skrivandet sker i en process som påminner om att skriva på Wikipedia. Tillsammans skapar och omskapar vi innehållet och hjälps åt att vara aktiva och kritiska läsare.

Följ dessa riktlinjer när du redigerar och bygger på en sida om studiestrategier:

  • Var källkritisk; ställ de källkritiska frågorna när du väljer ut och hanterar information från olika källor. Använd lathunden från Kolla Källan (Skolverket) som stöd.
  • Läs igenom det som skrivits och bygg på texten. Samarbete i fokus! Undvik onödiga upprepningar.
  • Skriv gärna egna förslag (egna erfarenheter) men var noga med att skilja på egna tankar och andras. Gör källhänvisningar och använd referatmarkeringar.