Digital kompetens

I styrdokumenten gällande digital kompetens framgår att alla elever hösten 2018 (gärna tidigare, så klart) ska ges möjlighet att:

  • Förstå digitaliseringens påverkan på samhället
  • Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt och handlande
  • Lösa problem och omsätta idéer i handling