Kurser i svenska

(Ämnesplaner finns på Skolverkets hemsida och i vår lärplattform Google Classroom)

Tre delar som hänger ihop och styr undervisningen:

Syfte och mål: I syfte och mål beskrivs ämnets kärna och vilka kunskaper elevernas ska ges möjlighet att utveckla genom undervisningen. Målen är kopplade till kunskapskraven och konkretiserar vad som ska betygsättas.

Centralt innehåll: Visar vad undervisningen ska ta upp för att eleverna ska ges möjlighet att nå så långt som är möjligt mot målen.

Kunskapskrav: Betygsättningen styrs av kunskapskraven. De utgår från målen och visar kvaliteten på de kunskaper eleven visar. De är uppbyggda som en kunskapsprofil för varje betygsteg. (Vad är det eleven gör?) Det som skiljer kunskapskraven E, C och A åt är de fetade orden (begreppen) som uttrycker progression (utveckling). Begreppen visar med vilken kvalitet eleven visar handling och kunskaper. Det är således samma slags görande och kunnande och det är kvaliteten som bedöms. Eleven ska få flera möjligheter att visa sin kunskapsutveckling.

Länkar till Skolverket

Syfte och mål, centralt innehåll och kunskapskrav i svenska för gymnasiet

Syfte och mål, centralt innehåll och kunskapskrav i svenska som andraspråk för grundskolan (åk9)

Referens: Skolverket. Hur fungerar ämnesplanen och kunskapskraven?