Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  • förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
  • förmåga att utforma muntliga framställningar som fungerar väl i sitt sammanhang.
  • Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig  framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Referens

Skolverkets ämnesplan i svenska för gymnasiet.