Intyg för gymnasieelever

Alla elever som går på gymnasiet och deltar i Webbstjärnan får ett intyg som de kan använda i sitt CV. Intyget är ett kvitto på elevens kunskaper och att eleven har lyckats på webben (Webbstjärnan).