Kreativ design för lärande

Real Case – Lärande för hållbar utveckling

Sida 3 av 16

Hur samarbetar skolan och hemmet 2030?

I samband med tävlingen Hemmet 2030 har vi arbetat med idéer som främjar framtidens hållbara skola. Vi tror nämligen att digitala lösningar öppnar upp för nya samarbetsmöjligheter för skolan och hemmet att kommunicera, samarbeta och hitta lösningar tillsammans för barn och ungas bästa. Våra idéer visar en viktig funktion i hemmet 2030, vilket är att underlätta utbildning och lärande som alltmer blir digitalt och sker överallt.

Vi har under arbetsprocessen utforskat hur digitaliseringen förändrar skolan och arbetslivet, dels genom att läsa och samtala utifrån olika artiklar, bland annat om hur AI påverkar arbetslivet och skolan skrivna av Carl Heath, som är forskare och chef för digitalisering och lärande på RISE. Vi har också besökt utställningen ”En sagolik skola” på Malmö Museer som skildrar skolans utveckling under 175 år. I slutet av utställningen är det fokus på framtidens digitaliserade skola, vilket vi fokuserat på i samband med vår utmaning, dvs. att nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa idéer som genererar ett bättre samarbete mellan hemmet och skolan. Våra idéer kopplas samman med hållbar utveckling och mål 3 och 4 i Agenda 2030. Vi har pratat mycket om hur hälsa och lärande samspelar för goda läranderesultat. Klicka på länkarna för att del arbetsprocessen:

En sagolik skola – Ett lärorikt besök på Malmö Museer

Alla pratar om AI – det har vi också gjort

Real Case innebär utmaningar…

Under Skåne Innovation Week 2018 är tanken att vi ska presentera våra idéer för juryn som består av robotutvecklare från Linköpings universitet; se filmklippet, representanter från näringslivet samt samarbetspartners. I förväg får juryn och våra läsare en förhandstitt på tävlingsbidragen. Vill ni veta mer om våra fantastiska innovationer så besök oss på stadsbiblioteket den 1 juni! Boka er här!

Klicka för att ta del av våra tävlingsbidrag:


”Väldigt coolt att ha skypelektion”

 

Gränslöst lärande

I dag fick vi möta Raman från USA via Skype i undervisningen. Det var en lärorik och spännande upplevelse! Våra förväntningar inför föreläsningen var följande:

 

Mina förväntningar är att lära känna eller få lite extra information om författaren som gav ut boken som givit oss så mycket kunskaper inom skola och studietekniker.

Jag har höga förväntningar på föreläsningen och hoppas att han svarar på våra frågor.

Jag förväntar mig att det ska vara lärorikt.

Jag förväntar mig att Raman ska svara på våra frågor och att vi ska få en trevlig konversation.

Det ska bli kul att skypa med Raman i dag. Jag hoppas jag får svar på frågorna jag skrev på bloggen.

Förväntar mig att han ska förklara lite saker om boken.

Detta blir spännande! Jag förväntar mig att få svar på de frågor vi ställt till honom.

Jag förväntar mig att jag får svar på mina frågor och att jag lär mig något.

 

En kort tillbakablick – Vi har planerat, genomfört och följt upp workshop med yngre elever

Under hösten 2017 läste vi tillsammans Ramans uppskattade bok ”A i alla ämnen” och arbetade med att planera workshop för elever i årskurs 7 och 4. Tanken var att vi skulle lära oss effektiva studiestrategier som vi sedan skulle förmedla vidare till yngre elever. Vi är överens om att goda studiestrategier är viktigt genom alla skolstadier och något vi ständigt behöver utveckla. Vi fick välja ut olika studiestrategier för att erbjuda stor variation (olika är normen), dessutom frågade vi eleverna i årskurs 4 och 7, via bloggen, vilka behov och önskemål de hade. Vi fick på så vis träna på att anpassa våra föredrag utifrån olika behov och förutsättningar. Hälsa och lärande sammanlänkat med koppling till de globala målen 3 och 4 har varit vår utgångspunkt. Det går hand i hand; om vi mår bra lär vi oss bättre!

Genom bloggen har vi dels haft kontakt, kommunicerat och samarbetat med elever i årskurs 7 och 4 inför och under workshopen på gymnasiet och dels inför författarbesöket då vi kommunicerat med Raman. Ta del av processen och vår lärandeupplevelser via länken Lära för livet – TeachMeet för elever av elever

Vi har utvecklat viktiga förmågor (21st Century Skills) som vi behöver både i och utanför skolan nu och framåt, bland annat initiativförmåga, kritiskt tänkande, metakognition, kreativitet, kommunikation, problemlösning, samarbetsförmåga med mera.

Under Ramans föreläsning fick vi repetera det vi tidigare lärt oss, ställa frågor till Raman och bli inspirerade att nå ännu längre i vår kunskapsutveckling. Det här var våra tankar efter föreläsningen:

Jättebra presentation som sammanfattade boken. Väldigt coolt att ha skypelektion. Blev så inspirerad till att plugga och lära.

Bra föreläsning! Bra pratat. Du fick det låta intressant på många sätt och vis.Tyckte detta var väldigt kul, men det blev lite tråkigt efter en lång stund att sitta och lyssna.

Bra föreläsning! Man ska kämpa hårt. Du väljer själv vad du gör! Varför riktade du inte in dig på någon sport?

Jag tyckte det var en bra föreläsning! Fick en annan bild av Raman. Hade en negativ bild av honom när jag läste boken.

Jag tar med mig alla dessa tips! Tror du att en elev med dyslexi kan få A i alla ämnen?

Jag tar med mig att jobba hårdare och vara mer inspirerad under lektionerna.

Jag har lärt mig att inte ge upp och att man ska tro på sig själv.

Kul  med skypelektion!

Nu ska vi kontakta eleverna i årskurs 7 och 4 och ta reda på hur det har gått med deras presentationer på den egna skolan. Vårt arbete har fått ringar på vattnet och förhoppningsvis har vi tillsammans, genom vårt kreativa samarbete, lyft fram vikten av att arbeta med effektiva studiestrategier genom alla skolstadier och över alla ämnesgränser. Det livslånga lärandet blir allt viktigare i en ständigt föränderlig värld. Lära för livet – Vi kan, vill och vågar!

 

Real Case innebär utmaningar…

Hemmet och skolan 2030

Att förpacka och presentera er idé innebär utmaning eftersom ni behöver göra en prototyp, film eller presentation av något slag. Ert uppdrag var att skapa en ”hisspitch”; skriva några korta meningar som säljer er idé. Varför heter det ”hisspitch” eller ”elevator pitch”? Det innebär att du ska hinna berätta om din idé för en intressant individ under en kort hissfärd. Du har endast en kort stund att övertyga om att din idé är riktigt bra.

En annan utmaning är att alla i gruppen behöver bidra, ta ansvar och hjälpas åt att få ihop alla moment i projektet.

Slutligen, är det showtime; dags att bidra till ett blogginlägg så att jurygruppen och våra läsare kan ta del av era idéer! Ta hjälp av allt material som delas i Google Classroom och arbeta vidare med uppdragen utifrån min respons.

 

En rolig upplevelse!

Jag har varit med och skrivit framtidssagor som har varit roligt, spännande och även en upplevelse då vi gjort det på riktigt, alltså skapat egna sagor som andra utanför skolan kan läsa.

Det har varit en utmaning att skriva en framtidssaga, men också lärorikt. Det tog lite tid innan jag kom igång men till slut gick det och det är för jag inte ger upp. Jag visste att jag skulle få fram en saga till slut därför tog jag all min tid jag kunde för att få fram en saga. Sagan handlar om framtiden och det skulle hända tre motgångar helst och sen skulle det bli positivt.

Den 23/4 var vi på biblioteket i Trelleborg och hade en fest med andra klasser som också har varit med och skrivit framtidssagor. Det var jätteroligt att få träffa alla andra som har varit med och få höra hur de har arbetat. Det är även fantastiskt roligt att små barn var med och skapa något som handlar om framtiden. Jag är väldigt imponerad av dem.

Jag stod även och berättade om mitt andra real case jag varit med i tillsammans med fem andra då vi tävlade inom Innocarnival Skåne 2018. Det var jätteroligt att berätta om det och även att få se hur andra tycker om vårt arbete. Jag fick många positiva kommentarer och det såg ut som alla tyckte att vi har gjort ett bra arbete. Det bästa var att jag fick berätta att vårt spel som kommer bli verkligt. Vi ska programmera spelappen tillsammans med elever från teknikprogrammet. Det var också roligt att jag kunde berätta att vi kom tvåa för bästa arbetsprocessen.

Det har varit en härlig upplevelse och jag är glad att jag har varit med i detta. Det här har gjort att jag har lärt mig mycket och att det har ökat mitt självförtroende. Det bästa är att vi får jobba med verkliga uppgifter.

Hälsningar Elisabeth Anagnosti

Se filmen som visar hela vårt lärandeprojekt tillsammans med grundskolan och förskolan:

Alla pratar om AI – det har vi också gjort…

Vi har berättat om utställningen ”En sagolik skola” för fler elever och läst två texter högt som handlar om hur AI förändrar arbetsmarknaden och skolan. Vi samtalade om fördelar och nackdelar med robotutvecklingen utifrån vad olika forskare tänker. Det blev också fokus på att idéskapa tillsammans utifrån tävlingsutmaningen Hemmet 2030. Hur kopplar vi samman hemmet 2030 med framtidens hållbara skola?

Inför nästa lektion funderar ni vidare, arbetar i Google Classroom (delar loggar med varandra) och är beredda på att berätta om olika idéer. Det ska bli spännande att höra hur ni vill nyttja digitaliseringens möjligheter för att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan skolan och hemmet. Nästa steg i processen är att vidareutveckla idén ni väljer ut och koppla den till Agenda 2030 mål 3 och 4.

Min tanke och kunskap att få jobba med Real Case

Jag har fått skriva en egen framtidssaga inom Real Case, vilket handlar om att göra världen till en bättre plats och ljusare framtid. Där alla människor över världen kan vara med om en hållbar och ljusare framtid. Tillsammans där vi alla kan vara lyckliga.

Jag tog hjälp av de globala målen och har valt mål 13 och 17. Det jag fick lära mig var att skriva i vilken tid det utspelar sig i ex. nutid eller dåtid. Speciellt har jag försökt att utveckla det jag har skrivit, använt mig av utvecklade ord. Och så har jag också kollat igenom och läst sagan så allting stämmer som det skall vara och att det inte finns något fel i sagan. Jag tog hjälp utav de globala målen, läst instruktioner i classroom, skrivit med egna ord och tankar.

När jag började skriva min framtidssaga så stötte jag först på lite hinder under mitt skrivande, det var inte enkelt att bara skriva om vad man tyckte skulle ske eller hända i sagan, så jag tog hjälp av att fråga min lärare Maria Glawe. Fick också söka på internet om god inspiration som jag tycker är spännande, vilket kunde vara till stor hjälp under mitt skrivande om min saga.

Genom att få arbeta med Real Case och framtidssagor har varit en stor upplevelse. Genom kursen i svenska så har jag fått lära mig om att skriva en egen saga om hur framtiden kommer kanske att bli år 2030. Speciellt har denna chans varit rolig för att jag fått utveckla mitt skrivande, använda utvecklade bra ord. Och fått utvecklas jättemycket med att kunna skriva flytande och intressant text för läsarna.

Igår hade vi som jobbade med Real Case en releasefest på biblioteket om våra framtidssagor. Där kom det dit små barn, vuxna och ungdomar. Där fick vi alla lyssna på några som höll tal, fikade, fick chans till att gå runt, kolla på konstverk som småbarnen hade gjort och prata med vuxna och ungdomar. Denna festen tycker jag har varit en spännande och toppen dag.

Hälsningar!

Hannes Kimay HA15.

En sagolik skola – Ett lärorikt besök på Malmö Museer…

Utställningen En sagolik skola tar oss på en historisk resa genom skolans utveckling under 175 år, där vi får möta intressanta personer som satt sin prägel på den svenska skolan. Folkskolan, som var ett enormt demokratiprojekt, värnade om en likvärdig skola för alla där en hög kvalitet på undervisningen var väldigt viktigt. Mottot var: endast det bästa är gott nog åt barnen. Lärarna var drivande och aktiva och gjorde insatser som skapade förändring och utveckling. 

När vi besökte utställningen hade vi som mål att lära oss om hur skolan förändrats över tid för att sedan avsluta med ett viktigt samtal; drömmen om framtidens skola där framför allt ungas röster måste tas på allvar. På svarta tavlan skrev en av eleverna; ”lärare och elever ska bestämma läroplanen tillsammans.” När första tanken blommat ut fyllde fler elever på med tankar om drömskolan, bland annat att skolan är ”friare” men samtidigt måste det finnas lärare som ”pushar” på och är tydliga med vad elever ska göra och lära. En annan tanke som delades på svarta tavlan var att vi behöver nyttja ”robotar” så att varje individ kan få den utmaning och stöd som behövs. På tavlan stod också ”ALLA ska trivas i skolan och lära sig saker”.

Tiden går fort när man har roligt. Vi kom fram till att det är roligare att lära när undervisningen flyttar ut från skolans fyra väggar. Vi fick värdefull inspiration för att arbeta vidare med vårt värdeskapande uppdrag som ska koppla samman skolan och hemmet på ett innovativt sätt. Håll utkik på bloggen!

Vi avslutade besöket med att titta på exotiska djur och sedan en härlig lunch utomhus i solskenet på slottets innergård. Tack till Torbjörn med personal i skolans matbespisning som ordnat med en jättegod pastasallad. 🙂

[slideshow_deploy id=’3514′]

 

 

Boken tar upp ”ett hett ämne; politik”

Nu har vi haft det tredje samtalet om boken ”En annan gryning” skriven av Camilla Sten. Vi samtalade om handlingen med koppling till tema framtidsskildringar och dystopier. Det var intressant att lyssna till vilka olika verk ni kopplad ihop boken med; både film och böcker. Vidare samtalade vi om rasism och om valfusk; bland annat ”fake news”, därefter tog vi upp syfte och budskap; varför har Camilla skrivit boken och vad tron ni att hon vill med sin bok? I samband med det läste vi högt Camillas svar på bloggen. Till sist fick ni välja ut något i boken som berört er särskilt och berätta om läsupplevelsen. Förhoppningsvis fick ni syn på flera olika perspektiv och utmanades i era egna föreställningar.

När vi tidigare bloggat med Camilla och under hennes besök på Söderslättsgymnasiet lovade vi att berätta om våra läsupplevelser. Nu gör vi det och hoppas att Camilla läser och skickar en hälsning till oss. 🙂

Jag älskar boken eftersom den handlar om viktiga saker som till exempel rasism. Jag undrar hur du får energi till att skriva böcker?

Jag tycker att boken är väldigt intressant. Man fick sig verkligen en inblick samhällsutvecklingen. Hur illa det kan bli. Det var bland de mest verkliga böcker jag läst.

Jag tycker att boken var bra, när jag förstod den. Ibland hängde jag inte riktigt med på vad som hände. Det är ett hett ämne; politik.

Boken har uppmanat mig att tänka på hur dåligt det hade kunnat bli för Sverige att låta ett sådant parti få makten – hur fel det hade kunnat bli.

Jag tycker det är en bra bok, men det kändes som du ville få ett parti att kännas sämre…

I dag kan myndigheter spåra alla aktiva mobiler och internet. Hur kan Vita Rosen inte bli spårade via chipet, om det nu var anslutet till GPS och internet?

Hej Camilla! Jag har läst boken och om det är något jag gillar med din story så är det den stora chansen att motståndsrörelsen kan bli tillfångatagna. De överraskade mig mer än vad jag hade trott. Fortsätt så har du en trogen läsare. Tack!

En annan gryning är en bra bok. Den har varit intressant att läsa. Den har varit lärorik med. Boken behövs eftersom samhället förändras. Rasismen har en stor påverkan på samhället. Vi måste alla ta ansvar.

 

Därför måste vi bry oss… Vi är med i Svenska Dagbladets skrivtävling om klimatet…

Det är valår – och det är bråttom 

Vi har idéer om hur klimatpåverkan kan minska och har tankar om varför vi alla måste bry oss. Genom att utveckla våra kunskaper om klimatpåverkan och förmågan att skriva debattartiklar ska vi medverka i Svenska Dagbladets skrivtävling. Tre vinnare får sina texter publicerade i tidningen och den som vinner första pris får möjlighet att intervjua klimatminister Isabella Lövin (MP). Läs mer om tävlingen via länken Tävling för unga – Skriv debattartikel om klimatet. Givetvis kommer vi också att publicera våra texter på bloggen. Håll utkik! 🙂

 

 

 

Värdeskaparna från SSG i final!

Sista dagen på Innocarnival Skåne 2018 har varit mycket spännande men också nervös. När vi kom ditt gjorde vi oss redo för dagen sedan skulle några av klasserna bli nominerade och då blev vi en av dem. När vi såg att vi var en av dem var det helt obeskrivligt. Vi trodde inte det var sant, men det var det.

Efter det började vi förbereda oss inför vår presentation för den skulle bli så bra som möjligt. Vi planerade vad vi skulle säga och tog ut det viktigaste av hur vi har arbetat. När det väl var dags peppade vi varandra att göra sitt bästa och det gick jättebra. Alla vi var stolta över oss själva, att vi vågat gå upp där inför så många människor och sedan att vi fick sprida vår idé. Där kände vi oss så stolta över att vi har gjort ett fantastiskt jobb.

Till sist var det dags att få höra vilka som fick pris och då fick vi höra att vi kom på en andra plats för bästa arbetsprocess. Helt magiskt att få gå upp på scen och hämta ett pris för det vi har gjort och att vi kom tvåa. Något vi aldrig kommer glömma.

Vi blev därefter intervjuade där vi fick berätta om vad vi har lärt oss av detta, hur vi känner efter denna fantastiska upplevelse. Det bästa var att få berätta att vi har vunnit ett pris för vårt arbete.

Denna dagen kommer vi aldrig glömma och nu ser vi fram emot att få programmera vårt quiz!

Hälsningar

Elisabeth, My, Kimberlin, Mattias, Johan, Rami

 

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén