Kan man använda Wikipedia som källa i skolarbete?

Använder du Wikipedia som källa i skolarbete? Följande undervisningsaktivitet formades i samband med Läslyftet och syftar till att stärka dina kunskaper i källkritik. Att tänka kritiskt och granska källor är nödvändigt för alla. Vi har bland annat använt oss av Webbstjärnans guide för källkritik på internet. Du som har tillgång till en dator och uppkoppling till nätet […]