Julfika och läslov

Favorit i repris: Läslov   Under jullovet ska vi bland annat ägna oss åt läsning, det vill säga fortsätta vår gemensamma läsning av boken 16 rader. ( I Google Classroom delas bokuppdragen, kunskapskraven och läschema/planering. ) Vill du repetera lässtrategier? Se filmklippet om lässtrategier (UR) som vi tidigare tittat på i kursen. I dag har vi läst en text och […]

Förberedelse inför podinspelning

Skapandet av podcast möjliggör för er att utveckla flera viktiga förmågor som exempelvis undersöka, analysera, skriva manus, tala mer effektivt utifrån stödord, lösa problem, hantera tid och anpassa språket efter mottagare och situation. Det innebär också en värdefull möjlighet att stärka lärandet genom att använda digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer. Podcastinspelningen sker […]

Hur hänger bilder och musik ihop med språk-, läs-, och skrivutveckling?

16 rader av Petter är vårt senaste läsäventyr! I samband med läsning av bokens förord och inledning har vi arbetat med bilden som pedagogiskt verktyg för att stärka språk- och kunskapsutvecklingen. I samhället är bilder och visuella uttrycksformer stort därför ska ni få möjligheter att tolka och kommunicera med bilder i skolarbetet. Genom att ”läsa” bildens […]

I novellverkstaden…

Olika kommunikativa uttryck samverkar- känslor och sinnen i fokus Inträdesbiljetten till novellverkstaden erhöll du i samband med att tillsammans läsa, tolka, och samtala om novellen Ett halvt ark papper av Strindberg samt lyssna till entreprenören och författaren J.F. Hanssons genomgång under författarbesöket. Presentationen filmades bland annat för att öka tillgängligheten i undervisningen; om du inte var där […]