Fortsätt utforska författaryrket – Var beredd på en intensiv skrivvecka!

Skriv, skriv, skriv… Under vecka 5 då jag är iväg och hämtar inspiration inför vårt kommande läsprojekt Berättelser som förändrar fortsätter ni att utforska författaryrket. Om ni vill uppdatera er gällande entreprenören och författaren Fredrik Hanssons skrivtips kan ni se filmen från författarbesöket. Ni har också materialet som vi använt i undervisningen, se Classroom, bland annat […]

Föreläsning om källkritik

I skolan, på fritiden och i kommande arbetsliv används internet som källa och verktyg därför behöver din källkritiska förmåga utvecklas. Det är viktigt att du agerar ansvarsfullt och säkert på internet (Kolla Källan, Skolverket). Vi arbetar med källkritik i undervisningen, men ta chansen att vidga kunskaperna ännu mer. Kom till föreläsningen ”Sökkritik” i Aulan – Uppmärksammad […]

Villen typ av text ska du skriva?

I Världens kortaste handbok i svenska utgiven av Liber står det att en genomtänkt text kan stoppas i ett ”fack”. Texten kan exempelvis vara informerande, argumenterande, utredande och problemlösande, men vad skiljer texter åt? Om du vet vilket syfte eller upplägg texten har är det lättare att förstå. Texttyper följer ett mönster; vad som ska finnas […]