Kamratrespons – Texter, språk och ömsesidig påverkan i fokus

Välj vilken text du vill ha kamratrespons på! Novell, referat, utredande text, resonerande text, dikt, låttext. Vi har jobbat med olika typer av texter… Genom att ge varandra respons får ni tillgång till kunskaper, tankar, mönster, uttryck, strategier med mera som kan användas för utveckling av eget skrivande. Vi ägnar oss åt processorienterat skrivande som […]

Kick-off i skolans mediatek för Berättelser som förändrar…

I dag samlades elever, lärare, skolbibliotekarier och rektor för att inviga läsprojektet Berättelser som förändrar. Elever från olika årskurser och program fick VIP-inbjudan och möjlighet att mingla, fika och möta inspirerande läsförebilder i skolans mediatek. Rektor talade om läsningens betydelse och lärare samt skolbibliotekarier berättade om böcker som förändrat deras liv… Berättelser som förändrar är en […]