Från idé till färdig presentation/workshop – Bra planering ger bättre resultat

Lär dig att planera ditt arbete och följa lärandeprocessen I dag har vi samtalat om hur viktigt det är att kunna planera sitt arbete på ett bra och tydligt sätt utifrån en instruktion. Planeringen just nu handlar om skolarbetet, men kunskaperna du tillägnar dig är också användbara  i arbetslivet och i samband med vidare studier. När […]