Mitt Sverige 2028 – Fortsatt fördjupning och förberedelse inför textskapande

Meningsskapande process I våras började vi arbeta med valet 2018. Nu är tanken att vi under två veckor ska fortsätta fördjupa kunskaperna ytterligare genom att lyssna på samtliga åtta partiledares tal till nationen; mitt Sverige 2028. ”En partiledare, ett tal, en vision, om Sverige 2028″ Ni ska analysera och kritiskt förhålla er till innehållet; bland […]