Kreativ design för lärande

Real Case – Lärande för hållbar utveckling

Kategori: En sagolik skola på Malmö Museer

Alla pratar om AI – det har vi också gjort…

Vi har berättat om utställningen ”En sagolik skola” för fler elever och läst två texter högt som handlar om hur AI förändrar arbetsmarknaden och skolan. Vi samtalade om fördelar och nackdelar med robotutvecklingen utifrån vad olika forskare tänker. Det blev också fokus på att idéskapa tillsammans utifrån tävlingsutmaningen Hemmet 2030. Hur kopplar vi samman hemmet 2030 med framtidens hållbara skola?

Inför nästa lektion funderar ni vidare, arbetar i Google Classroom (delar loggar med varandra) och är beredda på att berätta om olika idéer. Det ska bli spännande att höra hur ni vill nyttja digitaliseringens möjligheter för att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan skolan och hemmet. Nästa steg i processen är att vidareutveckla idén ni väljer ut och koppla den till Agenda 2030 mål 3 och 4.

En sagolik skola – Ett lärorikt besök på Malmö Museer…

Utställningen En sagolik skola tar oss på en historisk resa genom skolans utveckling under 175 år, där vi får möta intressanta personer som satt sin prägel på den svenska skolan. Folkskolan, som var ett enormt demokratiprojekt, värnade om en likvärdig skola för alla där en hög kvalitet på undervisningen var väldigt viktigt. Mottot var: endast det bästa är gott nog åt barnen. Lärarna var drivande och aktiva och gjorde insatser som skapade förändring och utveckling. 

När vi besökte utställningen hade vi som mål att lära oss om hur skolan förändrats över tid för att sedan avsluta med ett viktigt samtal; drömmen om framtidens skola där framför allt ungas röster måste tas på allvar. På svarta tavlan skrev en av eleverna; ”lärare och elever ska bestämma läroplanen tillsammans.” När första tanken blommat ut fyllde fler elever på med tankar om drömskolan, bland annat att skolan är ”friare” men samtidigt måste det finnas lärare som ”pushar” på och är tydliga med vad elever ska göra och lära. En annan tanke som delades på svarta tavlan var att vi behöver nyttja ”robotar” så att varje individ kan få den utmaning och stöd som behövs. På tavlan stod också ”ALLA ska trivas i skolan och lära sig saker”.

Tiden går fort när man har roligt. Vi kom fram till att det är roligare att lära när undervisningen flyttar ut från skolans fyra väggar. Vi fick värdefull inspiration för att arbeta vidare med vårt värdeskapande uppdrag som ska koppla samman skolan och hemmet på ett innovativt sätt. Håll utkik på bloggen!

Vi avslutade besöket med att titta på exotiska djur och sedan en härlig lunch utomhus i solskenet på slottets innergård. Tack till Torbjörn med personal i skolans matbespisning som ordnat med en jättegod pastasallad. 🙂

[slideshow_deploy id=’3514′]

 

 

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén