Kreativ design för lärande

Real Case – Lärande för hållbar utveckling

Kategori: Literacyutveckling

Vem är den yngsta fredspristagaren genom tiderna?

Micke ger ledtråden…

I dag fick vi lyssna till en filmhälsning av Micke Hermansson, grundaren till microlektionerna Grej of the Day. Därefter utforskade vår första ”grej” tillsammans. Vi ska ta reda på om vi framgångsrikt kan arbeta med metoden i gymnasiet för att få fart på språkutvecklingen samtidigt som vi utvecklar goda kunskaper om hållbar utveckling. När vi grejar så gör vi det med koppling till Agenda 2030! Ledtråden vi fick av Micke i filmklippet var; vem är den yngsta som fått fredspriset?

Berätta – utforska – koppla

Vi utforskade på internet, ställde frågor och tog reda på svaret. Därefter berättade jag om Malala och ni lyssnade uppmärksamt. Det var kul att se! Det var också kul att ni ställde så många frågor och att vi fick tala om Alfred Nobel och nobelpriset. När vi samtalat fick ni skriva ett brev till Micke. Kul att ni ville göra som vi gjort tidigare, dvs. samarbeta för att skriva ett brev tillsammans.

Vi avslutade lektionen med en ny ledtråd till nästa ”grej”: Miljökämpe från Kenya

Hej Micke!

Hur är det med dig? Hoppas det är bra med dig.

Idag har vi gjort Grej of the Day med Maria och vi lyssnade på din hälsning. Vi alla sökte på internet för att lösa ledtråden och tog reda på att det är Malala som fick nobels fredspris. Vi fick veta att det är en tjej från Pakistan och vi tog fram kartan och kollade var ligger Pakistan.

Vi fick lära oss att Malala kämpar för flickors rätt att gå i skolan och att dom ska ha rätt att utbilda sig. Vi fick veta att hon blev skjuten i huvudet för att hon kämpade för att tjejerna skulle ha rätt att gå i skolan. Vi tycker att det inte var bra att hon blev skjuten, vi tycker att alla är lika mycket värda och att alla ska ha rätt att gå i skolan. Vi pratade om mål 4, 5 och 16 i Agenda 2030 i dag. 

Vi blev nyfikna och lär oss mer om världen. Vi tycker att det är intressant.

Hälsningar från

Lula, Helen, Ali, Fadi, David, Dominik och Maria

 

 

 

”Vi kan försöka kväva våra drömmar, men de hittar alltid upp till ytan för det är vad hjärtat vill”

I dag ska vi börja förbereda inför poesiprojektet Poetry for a Sustainable Future kick off. Den 16 november ska vi lyssna till och ha poesiworkshop med författaren och föreläsaren inom mänskliga rättigheter Johanna Wester. Det ska bli spännande! Förra året hade vi ett liknande upplägg och då hade vi poesiworkshop med författaren Camilla Sten som skrivit boken ”En annan gryning”. Dessa fantastiska möjligheter har vi fått genom samarbete med Författarcentrum och vårt deltagande i skrivtävlingen ”Jag skriver i dina ord”.

Dagens undervisning handlar om att läsa kritiskt, reflektera, kommunicera och slutligen skriva ett brev tillsammans i grupp. Det är en utmaning eftersom ni behöver samtala och diskutera upplägg och innehåll med varandra, lyssna på alla m.m. under skrivprocessen. Alla ska vara aktiva medskapare! Inför brevskrivandet tittar vi på ett klipp (Nyhetsmorgon TV4) där Johanna Wester och Diana Olofsson berättar om antologin ”Saker jag hade velat veta när jag var 15” som de skapat tillsammans. En bok där 17 kvinnor berättar om vad de hade velat säga till sig själva när de var 15 år. Det är tänkvärda berättelser som nyanserar bilden av kvinnor och vill ge unga kraft och mod.

Efter filmklippet tittar vi på ytterligare ett kort klipp där Suad Ali lyfter fram viktiga tankar om hållbar utveckling. Därefter läser vi ett utdrag ur boken ”Positiva problem av Suad Ali tillsammans och samtalar.

REFLEKTION

Vi kom fram till, efter en stunds samtal, att texten berör och att tar upp frågor som är lätta för unga att relatera till. Vi såg också kopplingar mellan texten och flera av de globala målen. Rubriken till inlägget ”Vi kan försöka kväva våra drömmar, men de hittar alltid upp till ytan för att det är vad hjärtat vill” är hämtad ur texten och en sak vi pratade om. En annan sak vi pratade mycket om är lärarens agerande som ni reagerade på och tyckte var fel. Ni var alla överens om att alla elever ska ges likvärdiga möjligheter.

Vidare funderade ni på varför jag valde att läsa just Suad Alis text högt för er och inte någon annan text i boken. Vad hade jag för avsikt? Det gav intressanta svar… Kul att flera av er blev nyfikna på att läsa fler texter, vilket vi ska framöver. Vi pratade också om att boken är viktig för unga pojkar och män även om den riktar sig till unga tjejer. Om vi ska nå jämställdhetsmålet behöver alla involveras. Jag fångade in era tankar och hur samtalet utvecklades efterhand, om hur ni hjälptes åt och att alla fick komma till tals samt hur ni byggde texten tillsammans. Bra jobbat!

Till sist lånar jag några tänkvärda ord ur texten ”Positiva problem” och önskar er en trevlig helg; ”Livet pågår här och nu, oroa dig inte för mycket, utan lev. När vi är åttio kommer vi inte komma ihåg alla de dagar vi oroade oss för att inte passa in, utan alla de dagar vi verkligen levde och gjorde allt det där som fick oss att må bra. Så kör, bara kör! På ditt sätt.”

Johanna, varmt välkommen till Söderslättsgymnasiet nästa vecka! 🙂  Klicka här för att komma till elevernas hälsningar. (längst ner).

Maria

 

Rika och nyanserade samtal kring texterna i e -boken ”Tankar om vår tid av 14 unga”

Inför textsamtalen har alla läst, reflekterat och skrivit ner tankar om texterna i e-boken ”Tankar om vår tid av 14 unga”.  Det är texter skrivna av unga för unga – tankar och känslor om hur det är att vara ung i dag. Vi har tillsammans läst och förberett inför samtalet genom att arbeta utifrån följande:

  • Läs, fundera och sammanfatta handlingen med max tre meningar
  • Beskriv vad texten skapar för tankar hos dig? Känner du kanske igen dig i något? Berätta!
  • Kan du se en kopplingen mellan texten och något/några av de globala målen? Förklara!
  • Varför tror du att skribenten skrev texten? (fundera över syfte och budskap)
  • Vad tror du texten vill göra med dig som läsare?

Wow, tack för rika och nyanserade samtal. Det har varit väldigt intressant att lyssna till så många olika tankar och perspektiv och hur ni ingående berättat om den text som berörde er mest. I samtalen framgång olika läsupplevelser och det blev tydligt hur ni använt er av olika textkopplingar, bland annat text- text, text-mig själv och tex- omvärlden. Lärandet har jag fångat in i den förberedande övningen, under det flerstämmiga samtalen och i era reflektioner efter samtalet. Ta del av varandras reflektioner genom kommentarerna. 

 

 

 

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén