Gränslöst lärande

I dag fick vi möta Raman från USA via Skype i undervisningen. Det var en lärorik och spännande upplevelse! Våra förväntningar inför föreläsningen var följande:

 

Mina förväntningar är att lära känna eller få lite extra information om författaren som gav ut boken som givit oss så mycket kunskaper inom skola och studietekniker.

Jag har höga förväntningar på föreläsningen och hoppas att han svarar på våra frågor.

Jag förväntar mig att det ska vara lärorikt.

Jag förväntar mig att Raman ska svara på våra frågor och att vi ska få en trevlig konversation.

Det ska bli kul att skypa med Raman i dag. Jag hoppas jag får svar på frågorna jag skrev på bloggen.

Förväntar mig att han ska förklara lite saker om boken.

Detta blir spännande! Jag förväntar mig att få svar på de frågor vi ställt till honom.

Jag förväntar mig att jag får svar på mina frågor och att jag lär mig något.

 

En kort tillbakablick – Vi har planerat, genomfört och följt upp workshop med yngre elever

Under hösten 2017 läste vi tillsammans Ramans uppskattade bok ”A i alla ämnen” och arbetade med att planera workshop för elever i årskurs 7 och 4. Tanken var att vi skulle lära oss effektiva studiestrategier som vi sedan skulle förmedla vidare till yngre elever. Vi är överens om att goda studiestrategier är viktigt genom alla skolstadier och något vi ständigt behöver utveckla. Vi fick välja ut olika studiestrategier för att erbjuda stor variation (olika är normen), dessutom frågade vi eleverna i årskurs 4 och 7, via bloggen, vilka behov och önskemål de hade. Vi fick på så vis träna på att anpassa våra föredrag utifrån olika behov och förutsättningar. Hälsa och lärande sammanlänkat med koppling till de globala målen 3 och 4 har varit vår utgångspunkt. Det går hand i hand; om vi mår bra lär vi oss bättre!

Genom bloggen har vi dels haft kontakt, kommunicerat och samarbetat med elever i årskurs 7 och 4 inför och under workshopen på gymnasiet och dels inför författarbesöket då vi kommunicerat med Raman. Ta del av processen och vår lärandeupplevelser via länken Lära för livet – TeachMeet för elever av elever

Vi har utvecklat viktiga förmågor (21st Century Skills) som vi behöver både i och utanför skolan nu och framåt, bland annat initiativförmåga, kritiskt tänkande, metakognition, kreativitet, kommunikation, problemlösning, samarbetsförmåga med mera.

Under Ramans föreläsning fick vi repetera det vi tidigare lärt oss, ställa frågor till Raman och bli inspirerade att nå ännu längre i vår kunskapsutveckling. Det här var våra tankar efter föreläsningen:

Jättebra presentation som sammanfattade boken. Väldigt coolt att ha skypelektion. Blev så inspirerad till att plugga och lära.

Bra föreläsning! Bra pratat. Du fick det låta intressant på många sätt och vis.Tyckte detta var väldigt kul, men det blev lite tråkigt efter en lång stund att sitta och lyssna.

Bra föreläsning! Man ska kämpa hårt. Du väljer själv vad du gör! Varför riktade du inte in dig på någon sport?

Jag tyckte det var en bra föreläsning! Fick en annan bild av Raman. Hade en negativ bild av honom när jag läste boken.

Jag tar med mig alla dessa tips! Tror du att en elev med dyslexi kan få A i alla ämnen?

Jag tar med mig att jobba hårdare och vara mer inspirerad under lektionerna.

Jag har lärt mig att inte ge upp och att man ska tro på sig själv.

Kul  med skypelektion!

Nu ska vi kontakta eleverna i årskurs 7 och 4 och ta reda på hur det har gått med deras presentationer på den egna skolan. Vårt arbete har fått ringar på vattnet och förhoppningsvis har vi tillsammans, genom vårt kreativa samarbete, lyft fram vikten av att arbeta med effektiva studiestrategier genom alla skolstadier och över alla ämnesgränser. Det livslånga lärandet blir allt viktigare i en ständigt föränderlig värld. Lära för livet – Vi kan, vill och vågar!