Skolappen som minskar stress och underlättar samarbetet mellan hemmet och skolan

Teknikutvecklingen går snabbt framåt och det påverkar skolan. När vi var på utställningen “En sagolik skola” på Malmö museum fick vi se hur skolan såg ut för 175 år sedan, hur den har utvecklats, hur den kan se ut i framtiden och hur man själv vill se skolan utvecklas, vilket blev vår uppgift. Vi bestämde oss för att utveckla en app som heter H&S (Hemmet och Skolan). Vi tänkte att denna appen skulle vara bra för att förminska stressen i vardagen och för att föräldrarna ska ha mer översikt över barnen i skolan. Appen fungerar på två olika sätt ett för barnen och ett annat sätt för föräldrarna.

För barnen finns tillgång till kurserna, närvaro och när de har kommit in på kurserna väljer de tex svenska, där finns live-lektioner och andra uppgifter som läraren har delat ut. När föräldrarna går in på appen så finns barnens närvaro och de olika kurserna. När de klickar in på kursen tex matte så finns missade uppgifter som barnen inte har gjort och barnens frånvaro från kursen.

Föräldern kan alltid följa barnet och se hur det går, se vad barnet behöver jobba mer med och vad barnet inte behöver jobba lika mycket med. Vi tycker att denna appen borde framföras för att då minskar stress i vardagen och för att skolan och hemmet ska ha bättre kommunikation. Detta arbetet är för globala målen 3 och 4.