Lära för livet – TeachMeet för elever av elever

I ett av årets Real Case Lära för livet har vi lärt oss effektiva studiestrategier och samtidigt bidragit till att engagera elever i grundskolan (årskurs 7 och 4) i att också lära sig effektiva studiestrategier. Att känna till och använda effektiva studiestrategier hjälper oss att bli mer aktiva i vår egen lärandeprocess och bidrar till livslångt lärande.

Vi fick vara med och planera två workshops i skolans meditatek som gick ut på att vi skulle lära av och med varandra kring olika studietekniker. Vi fick förbereda oss väl för att hålla 5 minuters presentationer efter konstens alla regler och sedan hålla i samtal/diskussion tillsammans med yngre elever grundskolorna Väståkraskolan och Bäckaskolan.

Gemensamt läste vi boken A i alla ämnen, skrev läsloggar, hade boksamtal och bloggade för att lära oss mer om olika studiestrategier. Vidare arbetade vi med UR:s filmserie ”Orka plugga”. Vi har samlat några av våra studietips på bloggen; se strategiportalen.

När vi skulle planera våra workshop tog vi också hänsyn till vilka studietips eleverna på Bäckaskolan och Väståkraskolan önskade. Tack vare vår blogg fick vi möjlighet att kommunicera digitalt under arbetsprocesserna i skolan; se länkar.

Studieteknik från Söderslättsgymnasiet

Hej alla elever på Bäckaskolan och Väståkraskolan

Hej årskurs 7 på Väståkraskolan

Detta Real Case skildrar vårt viktiga arbete med mål 4 (Agenda 2030) som handlar om inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och möjlighet till livslångt lärande för alla.

Läs mer om vårt arbete via länkarna:

Gymnasieelever tipsade fjärdeklassare om studieteknik – Trelleborgs Allehanda

Studieteknik i fokus när eleverna fick agera mentorer – 24Trelleborg

Lära för livet; Grundskolan mötte gymnasiet – Trelleborgs kommun