Kreativ design för lärande

Real Case – Lärande för hållbar utveckling

Sida 2 av 16

Rösta i Skolvalet!

En chans att undersöka demokratin

Genom skolval får ni ta del av hur ett val går till och möjlighet att rösta. Många röstar med klassen, men om det är någon som missat röstningen eller inte fått möjlighet så kan ni möta upp mig den 6/9 kl. 09.20 på Resurscentrum. Se filmklippen i förväg: Skolval – Sveriges viktigast demokratiprojekt? och Att rösta. (De finns i Classroom.)

 

Mitt Sverige 2028 – Fortsatt fördjupning och förberedelse inför textskapande

Meningsskapande process

I våras började vi arbeta med valet 2018. Nu är tanken att vi under två veckor ska fortsätta fördjupa kunskaperna ytterligare genom att lyssna på samtliga åtta partiledares tal till nationen; mitt Sverige 2028. ”En partiledare, ett tal, en vision, om Sverige 2028″

Ni ska analysera och kritiskt förhålla er till innehållet; bland annat urskilja framtidsvisioner och reflektera över vad som prioriteras och vad som väljs bort.

Underlaget ska sedan användas som stöd under gruppsamtal och i samband med en skrivuppgift som ska delas i bloggen. (Instruktion och material är delat i Google Classroom. Jag skriver respons i anteckningarnaloggarna. (Läs responsen inför samtalet, så är du väl förberedd!)

 

 

Vi kan alla lyckas i skolan!

Så roligt att ni har längtat efter Real Case under sommaren! Det har jag också! 

I vanlig ordning startar vi upp terminen med att samtala om vilken betydelse vårt tänkande och en bra undervisning har för det resultat vi uppnår. Vi samtalar utifrån forskaren Carol Dwecks ord; ”talanger och förmågor kan utvecklas med hjälp av ansträngning, bra undervisning och ihärdighet”.

Vi samtalar bland annat utifrån den grafiska sammanställningen om två olika mindset (statiskt och dynamiskt), om begreppet metakognition och vilken betydelse undervisningen har för lärande och utveckling. I samband med det riktar vi fokus på lärstrategier och reflektionsloggen och slutligen skriver var och en individuell målsättning i elevloggen; från nuläge till önskat läge.

 Ännu ett spännande läsår väntar. 🙂 (Bilderna finns  också i Classroom tillsammans med en filmen som förklarar de olika tankesätten. )

Jag får vara med och skapa e-boken “Tankar om vår tid – av 100 unga”!

 I samband med svenskan arbetar vi med att utveckla skrivandet. Alla i gruppen skrev texter utifrån hur det är att vara ung idag. Vad vi drömmer om och vad vi vill ändra på. Vi fick möjlighet att vara med i tävlingen som heter “Tankar om vår tid . av 100 unga”. Min text blev en av de utvalda texterna och kommer att vara med med i e-boken. När jag skrev texten tänkte jag på de globala målen 3 och 4 god hälsa och välbefinnande och god utbildning för alla. Vi använder oss av målen hela tiden och det är eftersom vi vill att världen ska vara bra för alla år 2030. Den kan bli bra om vi hjälps åt och arbetar med de globala målen.

Nu ska jag berätta om min upplevelse. Det har varit jätteroligt att vara med i detta real case eftersom det är en verklig uppgift som betyder något även utanför skolan. I och med att man tävlar också blir det mer spännande och man vill göra det så bra som möjligt. Jag valde att skriva om min språkstörning för det kommer från mig själv och jag vill hjälpa andra. Det kändes bra att skriva om det eftersom jag vet hur det är. Det är bra att berätta om det så andra kan se att man kan lyckas även om det är svårt. Oftast känns det meningslöst när man är i sådan här situation, men det går att lyckas ändå. Jag själv kan tycka det är bra att prata med andra som också haft det lika tufft och vet hur det är. Det hjälper till att bli mer motiverad och att tro på sig själv mer. När jag var klar med texten kände jag mig duktig. Jag tyckte jag hade gjort texten jättebra och den kom från mitt hjärta. Jag skickade in texten den 2 december 2017.

Tiden gick och gick och jag tänkte inte mer på det, men den 18 maj såg jag ett mail där det stod att mitt bidrag blev utvalt till boken. Först visste jag inte var det var. Jag trodde först det var reklam men jag kände igen “tankar om vår tid” som stod i meddelandet. Jag såg min text i dokumentet men det kändes som det var en evighet sedan jag skrev den. Jag hade helt glömt bort att jag var med i tävlingen. Det kändes först helt overkligt att de just valt min text. Hur kunde det vara möjligt? Det var liksom svårt att förstå att det var sant. Men jag är som sagt stolt och det var roligt att berätta för min lärare Maria.

Marias kommentar:

Vilken fantastisk nyhet! Så roligt! Jag blev rörd till tårar när jag läste din text ”Tänk om jag fått reda på det tidigare”. Du har visat mod, utmanat dig själv och aldrig slutat försöka. Det är så fint av dig att skriva och dela med dig. Jag vet att du vill göra din röst hörd så att fler barn och unga med språklig sårbarhet får rätt undervisning och stöd i tid.

 

E-boken Tankar om vår tid – av 100 unga (Läsrörelsen) i samband med valåret 2018.

Bild: Läsrörelsen

 

 

 

 

 

Här bearbetar jag min text utifrån respons.

Vårt sociala företag

Jag har haft mitt sociala företag på församlingshemmet i stan nära skolan. Där jobbade jag med Sandra och Charlotte inom nästan hela årskurs två och det var en väldigt härlig upplevelse att få vara med på företaget. Första dagen vi kom till församlingshemmet träffade vi Anna Smedjeback som styr verksamhet och som skulle vara vår handledare genom den tiden vi var där. Jag kände direkt att det var en bra plats att ha vårt sociala företag på eftersom alla var så trevliga och vi trivdes riktigt bra bland barnen samt personalen. Arbetssättet vi hade var att följa teorier  som till exempel Vygotskij och Dewey, dessa tekniker ger mera fri kreativitet till barnen och låter dem arbeta med sina egna saker. Medans barnen pysslade så såg vi till att barnen gjorde rätt och hjälpte dem om det behövdes.

På onsdagar hade vi onsdagsklubben, där jobbade vi med lite äldre barn som gick från 1 an till 4 an på kattebäcksskolan och lite andra ställen. Vi samlades oftast i en ring när barnen kom, då fick vi alla ta lite frukt och prata om vad vi skulle göra just den dagen. Efter fruktstunden delade vi alltid upp barnen i två grupper, den äldre gruppen och yngre. Vi började med att ha dem yngre på musiklektionen och att de äldre fick göra puzzle, efter att alla var färdiga bytade vi platser. När det var slut hade vi andakt med alla inne i ett litet rum. Vi tände ljus och sjöng lite innan barnens föräldrar kom och hämtade dem.

Torsdag var det baby cafe och där gjorde vi inte så mycket extremt med barnen förutom att pyssla lite. Vi gjorde blommor av äggkartonger och lite disktrasor. Barnen fick stämpla på olika typer av märken. Jag satt oftast med de lite äldre barnen och målade på stämplar eller så ritade vi lite på mallar medan Sandra och Charlotte var med föräldrarna som hade nyfödda barn med sig till företaget. Många av föräldrarna är oftast med på de olika sakerna som barnen gjorde, men oftast så satt vi alla och pratade om olika saker. På andakten hade vi som på onsdagsklubben, lite tända ljus och sånger. Alla fick vara med på andakten och de barnen som inte ville kunde leka inne i ett annat rum med oss eller deras förälder. På fika stunden stod jag och diskade upp allt medans folk började gå hem.

CHSAJA – Ett socialt företag

Jag hade ett socialt företag med Sandra och Josefin, vårt sociala företag hette CHSAJA och namnet står för Charlotte, Sandra och Josefin. Syftet med vårt sociala företag är att visa hur man är en bra förebild, hur man ska vara mot varandra och kunna vara fysiskt aktiv. Vi ville ha en verksamhet som riktas mot dem yngre barnen. Allt började med att vi fick kontakt med en förskola som heter Maracas som ligger i Trelleborg och vi pratade med vår handledare om hur länge vi ska vara där och vad socialt företag innebär. Då vi berättade att vi kommer komma två gånger i veckan under 3 timmar då vi ska ha fysiska aktiviteter, pyssel samt finnas där som stöd.

Inför de veckorna vi var på förskolan så hade dem temat djur eller bondgård och det gick ut på att dem skulle måla deras händer och sätta det på ett vitt papper så det skulle se ut som en tupp. Vi planerade också in att vi skulle köra dansstopp med barnen då vi sätter på musik och dem dansar, när vi pausar musiken så får dem sluta dansa. Ifall de fortsatte dansa uteslöt vi dem ur tävlingen.

Vi fick tillslut avsluta vårt sociala företag på förskolan Maracas för de skedde nya förändringar då en ny person med skyddad identitet skulle börja och man fick bara stanna kvar om man var fast anställd och att dem inte tog emot praktikanter. Vilket vi i gruppen tyckte vad sjukt synd. Vi gick dit på onsdagen och var med barnen, vi lekte olika lekar med barnen och byggde med klossar vilket de uppskattade. Senare mot slutet så sa vi hejdå till alla och vi förklarade för barnen hur det blir och att det var roligt att vara med allihopa.

Vi fick gå till vår lärare och berättade hur det låg till, och snabbt därefter så fick vi en plats på församlingshemmet i Trelleborg där vi fick vara med barnverksamheten 2 gånger i veckan. På onsdagsklubben och på torsdagar så var det babycafé/ öppethus. Jag tyckte att det var ganska lätt att komma in i gruppen då jag gått där när jag var yngre då jag kände till stället och personerna som höll i allt.

På församlingshemmet så hade dem ganska strikt schema som vi fick följa så vi fick inte direkt göra egna aktiviteter med barnen utan mer finnas där och stötta och assistera. Varje vecka så hade dem olika teman som dem gick in på då dem fick olika armband där de stod tex. modig, unik. Så läste handledaren upp ett text ur bibeln så fick barnen prata om de olika ämnena.

Det jag har lärt mig med mitt sociala företag är nog att kunna ta mer initiativ, att våga ta för mig mer. Säga till om något är fel. Att det också har ökat min förmåga till att våga ge mig in på nya situationer än att bara vara på en förskola och att inte bara stanna på ett ställe.

Vi är med och skapar en hållbar framtid för Trelleborg!

I dag har ni i olika grupper genomfört muntliga presentationer av olika real case – lärande för hållbar utveckling; InnoCarnival – ungas idéer för en hållbar framtid, Framtidssagor från Trelleborg – lärande för hållbar utveckling, Unga reportrar för ett hållbart samhälle och Remissyttrande på kommunens klimatanpassningsplan.

Det var intressant att lyssna på varierat innehåll, olika arbetsprocesser och en mångfald av reflektioner kring lärandet. Det framgick tydligt att det finns många vägar mot målet och att ni varit medskapande till lärorika och meningsfulla processer. När jag lyssnade kunde jag fånga upp många gemensamma uppfattningar; bland annat att vårt arbetssätt gör skillnad och skapar en fantastisk lärandegemenskap. Ni har utmanat er själv under läsåret, tagit risker i lärandeprocessen får att nå längre och stöttat varandra, vilket gör mig glad. Det var givande att ni lyfte fram utmaningar och berättade hur ni löste dessa på olika sätt.

Det var också spännande att vi bjöd in Anitha Ljung, klimat- och hållbarhetssamordnare i Trelleborgs kommun, som dels lyssnade på era presentationer, lämnade respons och sedan berättade om kommunal demokrati och hela arbetsprocessen med revidering av kommunens klimatanpassningaplan. Vi är också glada att Eva Chelbat, SSA-kordinator, var hos oss och lyssnade. Dessutom blev vi bjudna på Fairtradefika. 🙂

Wow, vilken värdefull respons ni alla samlat ihop genom ”two stars and a wish”- efter varje presentation. Att ge och få respons är värdefullt för utveckling inför torsdagens presentationer i mediateket i samband med Skåne Innovation Week 2018. Genom respons når vi längre i vår kunskapsutveckling! (Jag lägger in responsen i google drive till respektive grupp.)

Klicka på länkarna för mer information:

Ungdomar är med och skapar en hållbar framtid för Trelleborg

Klimatet förändras och det påverkar oss – Remissvar till klimatanpassningsplan

”Tal till nationen – mitt Sverige 2028”

Läsåret avslutas med ett Real Case; Unga berättar som handlar om valet 2018. Redan i januari började vi samtala om valfrågor i samband med läsningen av ”En annan gryning” av Camilla Sten, därefter har vi arbetat med Internetstiftelsens digitala lektioner för att stärka den källkritiska kritiska förmågan ytterligare; bland annat genom att granska fejksidor och falska nyheter.

Ni har två uppdrag att ansvara för inför vecka 22

Under vecka 21 ska ni dels fundera ut vilken valfråga som är viktigast för er och varför och dels via Tal till nationen – mitt Sverige 2028 (SVTplay) lyssna till vad riksdagspartiernas ledare vill prioritera. Skriv gärna minnesanteckningar i dokumentet i Google Classroom.

Var beredda på reflekterande samtal i små grupper under vecka 22 eller 23!

Vi på Barn- och fritidsprogrammet har en viktig roll!

I måndags så bjöds justitie- och inrikesministern Morgan Johansson, Socialdemokraterna, in för att besöka Barn- och fritidsprogrammet på SSG. Morgan Johansson besökte vår skola för att prata om tryggheten både på skolan men också på Gasverket p.g.a oroligheter.

Innan Morgan skulle besöka vår skola och framförallt Barn- och fritidsprogrammet, så skrev jag till min lärare och frågade henne om jag fick visa honom upp till BF- våningen. Jag är väldigt blyg av mig så jag brukar inte vilja “stå i centrum” men av någon konstig anledning så frågade jag henne om jag fick. Jag tycker att det är kul att just en minister besöker vår skola och vill göra en skillnad för tryggheten. När vi kom till skolan så var det polisbilar utanför skolan och det var några vakter som tillhörde ministern. När vi kom upp till BF- våningen så hade Morgan en “föreläsning” om tryggheten och när han pratade så var det jättemånga fotografer som tog tusentals bilder. Det jag snappade upp på var att vår lärare sa till ministern att en elev har jobbat på Gasverket och så fick hon berätta om oroligheterna som hände på Gasverket. Om jag ska vara ärlig så förstod jag inte vad han pratade om förutom om tryggheten.

Min upplevelse med Morgan var bra, han ville verkligen veta mina kompisars berättelse om oroligheterna de har sett. Det var intressant att han kom till vår skola och ville lyssna på våra berättelser om de oroligheterna vissa har sett med egna ögon.

Morgan Johansson berättar i artikeln “Minister lovade fler poliser och skärpta lagar” (Trelleborgs Allehanda) att “Vi måste rycka upp den organiserade kriminaliteten med rötterna. Om det får fortsätta som det gjort så blir det till slut systemhotande”. Han berättar också att människor inte vågar vittna eller att kontakta polisen och det är det viktigaste man måste göra, säger han. I den sista meningen så säger han att vi på barn- och fritidsprogrammet har en viktig roll, för att vi ska ta hand om de framtida jobben inom barnomsorgen.“Era kommande anställningar inom fritidssektorn har stor betydelse, en meningsfull fritid hindrar unga människor för att hamna i gäng och kriminalitet”, påpekar Morgan Johansson i artikeln “Samtal om trygghet när Morgan Johansson besökte Söderslättsgymnasiet” (Trelleborgs kommun).

Till sist så vill jag bara säga att det var en väldigt intressant dag med många nya intryck och galet mycket folk som sprang runt som yra höns för att få den PERFEKTA bilden.

Caroline Nilsson, BF 15

”Jag är glad att få läsa att ni har starka åsikter och egna tankar kring boken”

Författaren Camilla Sten har skrivit ytterligare en hälsning till er och är glad att ni har starka åsikter och egna tankar kring boken. Vi har läst hennes bok dels för att utveckla er läsförståelse och dels för att stärka er läskritiska förmåga, vilket är en oerhört viktig kompetens.

Under läsningens gång har vi bland annat pratat om att texter är öppna för tolkning. Det märktes inte minst under våra boksamtal då olika tankar fick mötas. Samtidigt som vi haft fokus på handlingen har vi också studerat Camillas syfte och budskap. Vi har också talat om hur läsaren dras in som medskapare i texten och om vem som inkluderas och exkluderas i romanen. Det har varit en bok som utmanat er som läsare, vilket har varit spännande att följa. Under läsningens gång har det förutom boksamtal i klassrummet funnits möjlighet att bokprata varje vecka via Google Hangouts. Det är något vi ska fortsätta med eftersom det ger nya möjligheter att hjälpa varandra till en god läsförståelse även om vi inte fysiskt ses. Vi har också haft stor användning av tre viktiga lässtrategier som vi arbetat med i många olika sammanhang, det vill säga att göra textkopplingar; text-mig, text-världen och text-text kopplingar.

Jag läste Camillas hälsning högt under lektionen i veckan som gick, men läs gärna den själv en gång och reflektera. Kanske är det något mer ni vill skriva till Camilla?

Kicka på länken för att läsa Camillas hälsning!

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén