Hantera respons för att utveckla lärandet

Vad är skillnaden mellan formativ- och summativ bedömning och varför är respons så betydelsefullt för lärandet?

Skolverkets sida Formativ bedömning – bedömning för lärande kan du läsa om bland annat formativ bedömning och respons. En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målet för undervisningen är tydligt (MÅL) och att läraren tar reda på var och en elevs position i förhållande till målet (POSITION) och att respons ges i syfte att vägleda varje elev vidare mot målet (STRATEGI). Känner du igen begreppen? Jag tänkte väl det! De finns på tavlan och vi arbetar med dessa under varje lektion.

När läraren använder sig av formativ bedömning synliggörs olika behov och därmed kan undervisningen anpassas så att den blir tillgänglig för alla. Summativ bedömning summerar kunskaper vid ett givet tillfälle och används oftast i slutet av ett moment eller modul samt i slutet av en kurs. Poängen med formativ bedömning är respons/återkoppling. Tanken med exempelvis lärarrespons är att du ska förändra ditt tänkande och handlande för att påverka/förbättra lärandet. (Respons kan också komma från andra källor exempelvis kamrater, böcker och filmer.)

Du vet väl att du kan få hjälp med studierna via vår sida Studieteknik!

 

Källor

Skolverket (2016) Formativ bedömning – bedömning för lärare. Hämtad från Skolverkets hemsida. Granskad:  2016-02-12. Hämtad: 2016-01-19.