Checklista – Referat

Referat är en kort sammanfattning av ett innehåll där följande ska finnas med:

  • Finns referatannonsering förslagsvis i inledningen? –  Källhänvisning; författare, (år), titel, förlag/publicering.
  • Återges innehållet med egna ord?  – Det räcker inte att byta ut ett ord eller två. Tips: läs texten, skriv ner stöd ord (exempelvis tankekarta), lägg undan texten och skriv sedan referatet utifrån stödorden.
  • Används referatmarkeringar? – Visa tydligt att det du skriver inte kommer från dig själv. Författaren skriver, berättar, uttrycker, säger, hävdar, förklarar, menar osv. Fler förslag på referatmarkeringar finns i handboken och läroboken vi använder samt givetvis på internet.
  • Finns det citat? – Citat används för enstaka uttryck som är talande. Citat utmärks med citattecken ”…” och måste återges exakt.
  • Är texten sakligt objektivt framställd?  – Korrekt information och inga egna tankar.